South Park Wiki
Advertisement

Niniejszy regulamin jest skrótem zasad obowiązujących w projekcie MediaWiki, rozszerzonym o zasady panujące na South Park Wiki.

§ Zasady edytowania[]

 1. Wiki zachęca edytorów do edytowania zawsze, kiedy widzą oni, że artykuł wymaga poprawek. Nie obawiaj się edytowania – bez względu na to, czy zauważysz literówkę, czy w artykule brakuje sporej ilości danych. Projekt wymaga jednak większej skrupulatności w przypadku edytowania szablonów. Ich wygląd i układ zostały szczegółowo sprawdzone, dlatego skontaktuj się z administratorem, jeśli chcesz wprowadzić w nich większe zmiany.
 2. Chociaż wiki nie wymaga od edytorów używania akademickiego słownictwa, artykuły mimo wszystko powinny być napisane w formalnym, encyklopedycznym tonie. W związku z tym nie nadużywaj potocyzmów ani określeń żargonistycznych, chociaż – ze względu na specyfikę serialu i konieczność opisania go zgodnie z oficjalnym tłumaczeniem – nie jest to sztywna reguła. Nigdy nie pisz jednak w pierwszej osobie.
 3. Zawsze podpisuj się pod swoimi wypowiedziami na forum czy w dyskusjach, używając czterech tyld (~). Nigdy nie podpisuj się pod artykułami.
 4. Nie spekuluj. Jeżeli masz powody przypuszczać, że coś może zostać zawarte w zapowiedzianym tytule lub jeżeli coś nie zostało jasno wyjaśnione w kanonicznych tytułach, informacja taka poparta musi być wiarygodnymi źródłami, w przeciwnym razie zostanie ona usunięta jako spekulacja.
 5. Jeżeli masz pytanie odnośnie strony albo komentarz odnośnie artykułu, nie zamieszczaj go bezpośrednio w artykule. Skorzystaj z forum lub strony dyskusji.
 6. Podstawą do nazewnictwa haseł, w tym tytułów odcinków i nazw postaci, jak również cytatów, jest oficjalna polska wersja serialu Miasteczko South Park stworzona na zlecenie Comedy Central. Odcinki w języku polskim są legalnie i za darmo dostępne w oficjalnej aplikacji dostępnej na urządzenia z systemami operacyjnymi Android (link) i iOS (link), dlatego dostęp do nich nie stanowi problemu, w odróżnieniu od wersji chociażby z Canal+.
 7. W treściach artykułów nie zamieszczaj twórczości własnej, takiej jak np. fan fiction czy swoje interpretacje. Odpowiednim miejscem do tego jest blog i strona użytkownika.
 8. W miarę możliwości staraj się unikać wulgaryzmów. Wyjątkiem są treści pochodzące bezpośrednio z serialu – tak grafiki, jak i cytaty czy tytuły odcinków. Uzasadnionym wulgaryzmem jest np. artykuł „Wujkojebca” oraz tłumaczenie rzeczonej piosenki, jak również artykuł poświęcony odcinkowi Zestaw „Głupia rozpieszczona kurwa” i użycie w nim słowa „kurwa” w odniesieniu do źle prowadzących się kobiet, ponieważ tak słowo „whore” było tłumaczone w polskiej wersji odcinka.
 9. Wgrywając grafikę, pamiętaj o wybraniu odpowiedniej licencji oraz dodaniu kategorii, jak również o nadaniu jej nazwy pozwalającej na zidentyfikowanie jej. Nie dodawaj grafik o nazwach typu „4PmF9Y7_r4re” czy „Pobrany (6)”.
 10. Tworząc artykuły pamiętaj o przypisaniu ich do odpowiednich kategorii oraz – jeśli to konieczne – dodaniu wypełnionego infoboksu.

§ Zakazy[]

 1. Zabrania się dokonywania wandalizmów. Za wandalizm uznaje się działanie na szkodę projektu, w tym m.in. spamowanie; usuwanie treści strony, umieszczanie nierzeczowych haseł i celowe wprowadzanie nieprawdziwych informacji, tworzenie tworzenie nieprawidłowych przekierowań, zastępowanie rzeczowych haseł krótkimi tekstami oraz dodawanie nieodpowiednich grafik.
 2. Zabrania się obrażania innych użytkowników projektu, Społeczności Wiki oraz administratorów, jak również łamania w inny sposób netykiety.
 3. Zabrania się publikowania w jakiejkolwiek formie – pisanej lub wizualnej – treści niezgodnych z polskim prawem, w tym m.in. pornografii z udziałem dzieci i zwierząt, jak również obrażania ze względu na orientację seksualną, płeć, rasę itd.
 4. Zabrania się tworzenia wielu kont i wykorzystywania ich na szkodę projektu.
 5. Zabrania się dodawania odnośników do stron naruszających prawa autorskie, takich jak linki do stron z torrentami czy warezami, umożliwiającymi nielegalne pobranie treści, jak również serwisów stramingowych udostępniających pełne wersje odcinków. Wyjątkiem są odnośniki do odcinków serialu na jego oficjalnej stronie, materiałów zamieszczonych na YouTubie, a nieusuniętych z serwisu, wobec czego właściciel nie zgłosił naruszenia praw autorskich, oraz – w drodze wyjątku – tekstów i tłumaczeń piosenek.

§ Nagrody i kary[]

 1. Osoba nieprzestrzegająca obowiązującego w Polsce prawa zostanie natychmiast zablokowana w projekcie, podobnie jak kolejne jej konta.
 2. Osoba dokonująca wandalizmów lub obrażająca innych użytkowników zostanie zablokowana na tydzień, jeżeli otrzyma trzy ostrzeżenia. Jeśli po odblokowaniu nadal nie będzie stosowała się do przyjętych zasad, zostanie zablokowana na stałe.
 3. O pozycję administratora ubiegać mogą się aktywni użytkownicy, którzy wykonali co najmniej tysiąc edycji i stworzyli co najmniej pięćdziesiąt rzeczowych haseł. Za hasła rzeczowe uznaje się takie, które wyczerpują temat, są napisane poprawną polszczyzną i dostosowane do wymogów projektu, tj. posiadają kategorie, infoboksy itd. Zalążki, artykuły składające się w większości z grafik itp. nie liczą się jako rzeczowe hasła rzeczowe – lepsze jest bowiem jedno wyczerpująco opisujące temat hasło, aniżeli pięćdziesiąt zalążków.
Advertisement