South Park Wikia

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 1. 4. 2021, 01:07Henrycruel diskuse příspěvky 1 135 bajtů +1 135 Založena nová stránka s textem „== Základní pravidla == * '''Chovejte se civilizovaně:''' V žádném případě zde nebudou tolerovány osobní útoky na jiné uživatele. Pokud něko…“ Značka: editor wikitextu 2017